Alles in Zorg

Info zorg

Thuiszorg is zorg die bij mensen thuis wordt gegeven. Het kan gaan om persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding, maar ook om huishoudelijke hulp.
– Persoonlijke verzorging is bijvoorbeeld hulp bij het douchen, hulp bij het opstaan uit bed en hulp bij het eten of scheren
– Verpleging is bijvoorbeeld de verzorging van een wond of het toedienen van injecties.
– Begeleiding is ondersteuning bij het zelfstandig wonen op het gebied van praktische vaardigheden en de sociale redzaamheid
– Huishoudelijk hulp ondersteuning bij schoonmaken, afwassen, opruimen, bedden opmaken, planten en dieren verzorgen

Vergoeding verpleging en verzorging (wijkverpleging) 2017

Wilt u verpleging en verzorging thuis? Bijvoorbeeld van een verpleegkundige die u wast, helpt met aankleden of een injectie komt geven? Dan krijgt u dit vergoed vanuit uw basisverzekering. U hebt wel een indicatie van een verpleegkundige niveau 5 nodig.

Voor wie is de vergoeding verpleging en verzorging?

De vergoeding voor verpleging en verzorging is voor verzekerden van 18 jaar en ouder. En voor verzekerden tot 18 jaar met complexe somatische problematiek of een lichamelijke handicap, waarbij:
– permanent toezicht nodig is,
– of 24 uur per dag zorg nabij beschikbaar moet zijn en die zorg gepaard gaat met één of meer specifieke verpleegkundige handelingen.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

U krijgt de kosten vergoed als de verpleging en verzorging wordt geleverd via een thuiszorgorganisatie.