Alles in Zorg

Welke zorg?

Persoonlijke verzorging:

– Douchen / Wassen – Aankleden / Opmaken – Scheren / Tanden poetsen
– Verzorgen van de huid
– Decubituspreventie (doorligwonden voorkomen)
– Aanbrengen van protheses
– Hulp bij de toiletgang
– Hulp bij eten en drinken
– Hulp bij beweging en houding
– Stimuleren van de zelfredzaamheid en
– Aanleren van ADL-activiteiten

 

Bijzondere verzorging/verpleging:

– Terminale zorg / 24-uurs zorg
– Spoed zorg / Dag oppas / Vakantie oppas
– Begeleiding bij vakantie

 

Verpleging:

– Het inbrengen van neussondes en katheters
– De verzorging en verschonen van de drains
– Het verzorgen van rode, gele en zwarte wonden
– Het schoonhouden en verzorgen van onnatuurlijke
– Lichaamsopeningen (colo-stoma, ileo-stoma, tracheo-stoma, insteekopening PEG-sonde, PEG cad)
– Insuline prikken
– Het uitzetten van medicijnen
– Het toedienen van medicatie

 

Begeleiding:

– Maaltijden bereiden
– Boodschappen doen
– Medicijnen ophalen
– Ouderen gezelschap
– Huishoudelijke Hulp

 

Bent u op zoek naar thuiszorg in Alphen aan de Rijn?